Loading...
EU PROJEKT

NAZIV PROJEKTA

Ulaganje u osnivanje nove poslovne jedinice i proširenje kapaciteta poslovne jedinice društva 33PT d.o.o.

OPIS PROJEKTA

Projektom je obuhvaćeno unaprjeđenje poslovanja i konkurentnosti društva 33PT d.o.o. kroz nabavu nove opreme za izradu video, audio i foto sadržaja kojom se želi unaprijediti proces snimanja, montiranja te prezentacije, a navedenom opremom društvo povećava konkurentnost na tržištu i stvara uvjete kvalitetnijeg audio/video materijala što će utjecati na traženje usluge i povećanja prihoda, a time i profitabilnosti društva.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Predloženi projekt ključan je za realizaciju razvojnih mogućnosti tvrtke u dugoročnom razdoblju.

Provedbom će se doprinijeti realizaciji dugoročnih ciljeva kroz najbolji odnos uloženih i planiranih rezultata 2019. godine, a to su povećanje prihoda za 74%, unaprjeđenjem i uvođenjem novih usluga, zadržavanje postojećih te povećanje za 4 nova zaposlena, a očekuje se i povećanje baze klijenata za 5 novih koji će imati učestale narudžbe.
Zbog korištenja energetski učinkovite opreme operativni troškovi energenta (naročito reflektora, led rasvjete i grijanja) smanjit će se za cca 25%, te se očekuje ušteda od min 20 tis. kn. Projekt je povrativ u periodu od 5 godina.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta s PDV: 452.650,00 HRK
Ukupna vrijednost projekta bez PDV: 362.120,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 300.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE

od 01.09.2017. do 01.03.2018.

KONTAKT OSOBA/VODITELJ PROJEKTA

Igor Pilepić, direktor
Mail: [email protected]
www.strukturnifondovi.hr/
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Average not included.

Skype call:
+385 91 255 4001

+
-